Welkom bij Lunteren.nl

In & om Lunteren
+ Klik op een hartje
   om een activiteit aan
   Favorieten toe te voegen.
+ Klik in de menubalk op
   Favorieten.


_______________________________

ROBERT N. GREENE MEMORIAL
De laatste eer bewijzen.
In de vroege namiddag van zondag 17 september 1944 sneuvelde in het weiland 2de luitenant Robert N. Greene uit Norfolk, Virginia. Hij werd 20 jaar oud. Robert Greene was jachtvlieger in een Republic P-47D Thunderbolt van de 353ste Fighter Group van de Amerikaanse Luchtmacht, gestationeerd op de vliegbasis Raydon, in Engeland. Op 17 september ondersteunde zijn eenheid de Airborne landingen bij Arnhem (‘Operatie Market Garden’). Haar taak was om Duits luchtdoelgeschut in de omgeving uit te schakelen, zodat de luchtlandingsvloot ongehinderd kon overvliegen. Bij het aanvallen van Duits geschut bij Wekerom raakte zijn toestel in brand en stortte hier neer. Hij sneuvelde voor onze vrijheid.

Vijfsprongweg (tegenover 54a), Wekerom
www.tracesofwar.nl/sights/2171/Monument-Robert-N-Greene.htm
_______________________________

WEKEROMSE ZAND
Het gebied van het Wekeromse Zand was tot begin zestiende eeuw nog zwaar bebost. Op wat we nu de Hoge Veluwe noemen lagen grote ondoordringbare bossen. Door slechte behandeling en grote ontginningen zijn deze bossen op den duur grotendeels verdwenen en bleef uiteindelijk woeste grond over. Het moet de Veluwe een vervaarlijk uiterlijk hebben gegeven, zozeer zelfs dat hertog Arnold van Gelre het een “wildt en bijster lant” noemde. Overigens sloeg die opmerking niet alleen op het landschap, maar ook op het gespuis dat er een goed heenkomen zocht en het vele grof wild dat je er toen kon vinden. Ook nu nog valt er wild te spotten. De Veluwse heidegebieden en zandverstuivingen behoren vandaag tot de grote toeristische trekpleisters. Vroeger was men er niet zo blij mee. De ‘zandzeeën’, zoals ze werden genoemd, konden namelijk maar moeilijk worden beteugeld.
Wekeromse Zand, Hoeverweg, Wekerom
middelpuntvannederland.nl/
_______________________________

UITKIJKPUNT BELTVEDERE
Deze nieuwe uitkijkpost in Wekerom biedt een fraai uitzicht op de (verre) omgeving. De locatie, Wekeromse Bult, is niet alledaags: van een zandafgraving naar een hoogte van 40 meter boven N.A.P. door het storten van vuil en het verhogen van het uitkijkpunt.
Bultpad, Wekerom
middelpuntvannederland.nl/uitkijkpunt-beltvedere/
_______________________________

IIJZERTIJDBOERDERIJ
Aan de rand van het Wekeromse Zand ligt een Celtic Field, één van de grootste van Nederland. Een Celtic Field is een systeem van kleine rechthoekige veldjes (circa 35 bij 35 meter), omsloten door een lage wal. Ze worden ook wel raatakkers genoemd. Die raatakkers zijn pas is 1996 ontdekt. Bij archeologisch veldonderzoek in 2006 werden in Wekerom, in de buurt van de Vijfsprongweg, sporen van maar liefst vijf boerderijen uit de IJzertijd gevonden. De beheerder van het complex, Geldersch Landschap en Kasteelen, besloot een hectare met raatakkers te reconstrueren en in te zaaien. Bovendien ontstond het idee een boerderij uit de IJzertijd te herbouwen. In de zomer van 2011 was die boerderij een feit, compleet met opslagschuurtje, een zogeheten spieker. De vorm en afmetingen zijn gebaseerd op aannames, omdat niemand weet hoe de boerderij er ooit precies heeft uitgezien. Vanaf het uitzichtplatform en de picknicktafel vlakbij het kruispunt aan de Vijfsprongweg kun je volop genieten van de omgeving.
Vijfsprongweg/Hammerdijk, Wekerom
middelpuntvannederland.nl/
_______________________________

ROOFVOGELS
+ Vogelhut
+ Workshops
+ Fotografieworkshops
Reserveren: 06-2018 8460 of 06-2375 0059
Hammerdijk 2, Lunteren
www.devalk-roofvogels.nl
_______________________________

GERMAANSE PUT
De Germaanse Put is een deels intacte boomstamput uit de IJzertijd. Vermoedelijk is de omringende kuil grotendeels door mensenhanden gegraven omdat hier het water dicht onder het oppervlak zat. Zeker is dat deze put enkele eeuwen voor het begin van onze jaartelling in gebruik was. Er is een uitgeholde boomstam ingegraven om de inloop van zand en modder tegen te gaan. Het hout is middels de C14-methode gedateerd op ca 300 jaar v.Chr. Niet ver van deze put zijn boerderijen uit dezelfde periode opgegraven. De bewoners en hun vee waren van hun watervoorziening grotendeels afhankelijk van deze bron.
Germaanse Put, Vijfsprongweg 82, Lunteren
middelpuntvannederland.nl/